Nordklangfestivalen i 2013 arrangeres i Hamar – Norge

Nordklang, med undertittel Nordisk Kor- og kulturfestival, er en festival for kor, sangere og dirigenter i Norden.
Festivalens tilbud retter seg i stor grad mot den enkelte korsanger og kordirigent (korleder) i tillegg til hele kor.

Nordklang nr. 15 arrangeres fra 22. til 27. juli 2013 i Hamar, som ligger 120 km nord for Oslo.
Arrangør er Norges Korforbund i samarbeid med Ung i Kor og Foreningen for norske kordirigenter.

Program og innhold på festivalen
• Sommerkorskolen for sangere og dirigenter tilbyr flere 5-dagers kurs innen sang og direksjon.
• Sommerkor for sangere som vil være med å synge i et stort kor.
• Workshops for sangere.
• Masterclass for dirigenter.
• Nordisk Korlederkonferanse.
• Korkonserter for deltakende kor.

Festivalen vil også inneholde flere konserter, kulturtilbud og sosiale aktiviteter.

Det er Nordisk Korforum, en samarbeidsorganisasjon for kor- og dirigentutvikling i Norden, som har ansvaret for at det arrangeres Nordklang hvert 3. år. Festivalen rullerer blant de nordiske landene og er sentral blant tilbudene til det nordiske korfellesskapet.

Internettsidene er under oppbygging og det vil komme mer detaljert informasjon i løpet av våren 2012.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *