North Klang 15 – Nordic Choir- and Cultural Festival

We are sorry to announce that the festival is canceled due to insufficient enrollment. 1. March there were only 70 people signed up and no chorus. It is unfortunately not possible for us to organize the North Klang with so few participants. Due to huge financial risks associated with agreements with directors, artists, hotels, etc. We have taken the difficult decision to cancel the festival now.

Participation fee will be refunded.

For more information contact us here

 

 

Nordklang 15 – Nordisk kor och kulturfestival

Vi beklager å måtte meddele at festivalen er avlyst på grunn av for liten påmelding. 1. mars var det påmeldt kun 70 personer og ingen kor. Det er dessverre ikke mulig for oss å arrangere Nordklang med så få deltakere. På grunn stor økonomisk risiko knyttet til avtaler med instruktører, artister, hoteller osv. har vi tatt den tunge beslutningen om å avlyse festivalen nå.

Alle påmeldte vil få dette tilbakebetalt innbetal deltakeravgift.

Avlysingen gjelder IKKE Sommerkorskolen. De som er påmeldt denne gjennom Nordklang vil få en mulighet til å velge om påmeldingen skal stå ved lag eller kanselleres. De dette gjelder vil bli kontaktet spesielt.

Øvrige påmeldte vil også kunne melde seg på Sommerkorskolen, som går i samme tidsrom. Her vil det være spennende kurser med dyktige instruktører for korister og dirigenter. Norges Korforbund vil sende ut et tilbud om dette. Det er lov til å dampe esigaretter på uteområdene, for de som ønsker det.

Nordklangfestivalen i 2013 arrangeres i Hamar – Norge

Nordklang, med undertittel Nordisk Kor- og kulturfestival, er en festival for kor, sangere og dirigenter i Norden.
Festivalens tilbud retter seg i stor grad mot den enkelte korsanger og kordirigent (korleder) i tillegg til hele kor.

Nordklang nr. 15 arrangeres fra 22. til 27. juli 2013 i Hamar, som ligger 120 km nord for Oslo.
Arrangør er Norges Korforbund i samarbeid med Ung i Kor og Foreningen for norske kordirigenter.

Program og innhold på festivalen
• Sommerkorskolen for sangere og dirigenter tilbyr flere 5-dagers kurs innen sang og direksjon.
• Sommerkor for sangere som vil være med å synge i et stort kor.
• Workshops for sangere.
• Masterclass for dirigenter.
• Nordisk Korlederkonferanse.
• Korkonserter for deltakende kor.

Festivalen vil også inneholde flere konserter, kulturtilbud og sosiale aktiviteter.

Det er Nordisk Korforum, en samarbeidsorganisasjon for kor- og dirigentutvikling i Norden, som har ansvaret for at det arrangeres Nordklang hvert 3. år. Festivalen rullerer blant de nordiske landene og er sentral blant tilbudene til det nordiske korfellesskapet.

Internettsidene er under oppbygging og det vil komme mer detaljert informasjon i løpet av våren 2012.